W 2019 r. siła nabywcza…

W 2019 r. siła nabywcza średniej płacy w gospodarce narodowej wzrosła o 4,8%. Z kompilacji danych z roczników statystycznych GUS wynika, że w 1990 siła nabywcza średniej płacy była ponad 2 razy mniejsza niż w 2019, a w 1955 4 razy mniejsza.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #kapitalizm #antykapitalizm #zarobki #pracbaza #ciekawostki #rafalinski