W GW muszą łykać srogie…

W GW muszą łykać srogie socjalistyczne piguły że takie teksty wymyślają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#gazetawyborcza #socjalizm #seks #ekonomia