W Polsce panuje kapitalizm w…

W Polsce panuje kapitalizm w najczystszej postaci, tylko trzeba mieć po prostu szersze spojrzenie na to.
Otóż Rzeczpospolita Polska jest spółką akcyjną oferującą kompleksowy pakiet usług zarządzaną przez zarząd wybierany w walnym zgromadzeniu przez 30,5 mln akcjonariuszy, każdy posiadającym 1 akcję. Rzeczpospolita Polska posiada jawny cennik swoich usług zawarty w kodeksie podatkowym. Artykuł 52 nadrzędnej ustawy firmy gwarantuje prawo każdemu usługobiorcy zmianę firmy(w przeciwieństwie do komunistycznej Korei) i rozpoczęcie korzystania z usług innej firmy, jeśli mu się nie poda aktualny kształt i polityka tej firmy.

Dlatego każdy kto narzeka na wysokie podatki, nie różni się od baby na targu dyskutującej dlaczego to jabłka takie drogie albo do Janusza, który narzeka że Apple okrada swoimi cenami

pokaż spoiler #ekonomia #kapitalizm #antykapitalizm #morawiecki #polityka #gospodarka