Wdowa po Steve Jobs’ie rozda cały majątek – 24 miliardy USD

Laurene Powell Jobs – od lat ma własną fundację, nie planuje przekazywać dzieciom nic. „Wraz ze mną kończy się ten majątek”. Jest przeciwna budowaniu dynastii, Steve był ponoć też temu przeciwny.