Wielki spadek PKB w USA, Niemczech i Francji. Mogło być gorzej

W Stanach Zjednoczonych w drugim kwartale 2020 roku PKB obniżył się o 31,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W Niemczech spadek PKB – także z kwartału na kwartał – wyliczono na 9,7 proc, a we Francji na 13,8 proc. Tych liczb nie można jednak w żaden sposób porównać. W USA wyniki PKB są bowiem annualizowane.