Wirus zakaził nasze finanse publiczne

Gdyby nie nadzwyczajne wpływy, które mają zasilić tegoroczny budżet i spowodować, że będzie on „zrównoważony”, to deficyt sektora finansów publicznych wyniósłby w tym roku 2,2 proc. PKB. Rząd PiS zmarnował pięć lat dobrej koniunktury, a efekt jest taki, że polska system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na epidemię, a finanse publiczne na walkę z jej gospodarczymi skutkami.