Zielone energia: Konieczność, a nie kwestia wyboru

Polska energetyka od początku związana była z węglem ze względu na znaczące krajowe zasoby tego surowca. Ta silna zależność sprawia, że transformacja rodzimego sektora energetycznego będzie trudniejsza i bardziej kosztowna. Od zmian nie ma jednak odwrotu, kształt europejskiej polityki klimatycznej jest przesądzony.