Złożyłeś wniosek o umorzenie składek? Jest problem, ZUS nie wie, co to przychód

Masz mikrofirmę i nie przekroczyłeś 15 681 zł przychodu w marcu, więc skorzystałeś z rządowej tarczy antykryzysowej i złożyłeś wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. Jeśli podałeś przychód netto, to według FAQ-u ZUS-u złożyłeś fałszywe oświadczenie. ZUS funduje mikroprzedsiębiorcom zimny prysznic.