Zmiany klimatyczne. Uwaga na niszczenie lasów!

Wartość światowych zasobów leśnych wyceniana jest na 50-150 bln dolarów, przy czym największą składową tej wyceny jest rola lasów w regulowaniu klimatu. Przekształcanie gruntów pod rolnictwo i rosnące temperatury powodują wylesianie, co grozi spadkiem globalnej wartości lasów o 30 proc. do 2050 roku – alarmuje Boston Consulting Group.