Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych, estoński CIT: Trwają prace senackiej komisji

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie obradowała nad zmianą w opodatkowaniu spółek komandytowych oraz nad wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT. Prace Komisji nad zmianami będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.